OzFX_D1_IndAES_v1.0.mq4

OzFX_D1_IndAES_v1.0.mq4 FOREX MetaTrader4 Indicators Download

OzFX_D1_IndAES_v1.0.mq4 download link will appear after 10 seconds.

OzFX_D1_IndAES_v1.0.mq4 Programming source code

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_width1 2
#property indicator_color2 DodgerBlue
#property indicator_width2 2
#property indicator_color3 Red
#property indicator_width3 2
#property indicator_color4 White
#property indicator_width4 1
#property indicator_style4 2
#property indicator_level1 0
#property indicator_minimum -1.2
#property indicator_maximum 1.2
//----
extern string SEP1="----SIGNAL CONTROLS----";
extern bool Show_OzFX_Signals=true;
extern bool Show_AES_Signals=false;
extern string SEP2="----FILTER CONTROLS----";
extern bool Show_SMA_Filter=true;
extern int SMA_Filter_Period=200;
extern bool Show_RSI_Filter=false;
extern int RSI_Filter_Period=45;
/*extern string SEP3 = "----ALERT CONTROLS----";
extern bool Popup_Alerts_On = false;
extern bool Audio_Alerts_On = false;
extern bool EMail_Alerts_On = false;
extern int Alert_Signal = 0;
extern bool Alert_SMA_Filtered = false;
extern bool Alert_RSI_Filtered = false;
*/
double OzFX_Regular[];
double OzFX_AES[];
double Filter_SMA[];
double Filter_RSI[];
int iLastRegular;
double dLastAES;
int k;
bool bAlertSounded;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
  SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM);
  SetIndexBuffer(0, OzFX_Regular);
  SetIndexStyle(1, DRAW_HISTOGRAM);
  SetIndexBuffer(1, OzFX_AES);
  SetIndexStyle(2, DRAW_LINE);
  SetIndexBuffer(2, Filter_SMA);
  SetIndexStyle(3, DRAW_LINE);
  SetIndexBuffer(3, Filter_RSI);
  iLastRegular=0;
  dLastAES=0;
  bAlertSounded=false;
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
  for(k=Bars - 205; k>=0; k --)
   {
/*---------------------*/
/* OZFX REGULAR CODE */
/*---------------------*/
   OzFX_Regular[k]=0;
   if (iAC(Symbol(), 0, k) > 0 &&
     iAC(Symbol(), 0, k) > iAC(Symbol(), 0, k + 1) &&
     iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, k) > 50)
    {
     if (iLastRegular!=1) OzFX_Regular[k]=1;
     iLastRegular=1;
    }
   if (iAC(Symbol(), 0, k) < 0 &&
     iAC(Symbol(), 0, k) < iAC(Symbol(), 0, k + 1) &&
     iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, k) < 50)
    {
     if (iLastRegular!=-1) OzFX_Regular[k]=-1;
     iLastRegular=-1;
    }
   if (Show_OzFX_Signals==false) OzFX_Regular[k]=0.0;
/*-----------------*/
/* OZFX AES CODE */
/*-----------------*/
   OzFX_AES[k]=0;
   if (/*iAC(Symbol(), 0, k) > 0 &&*/
     iAC(Symbol(), 0, k) > iAC(Symbol(), 0, k + 1) &&
     iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, k)
     > iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_SIGNAL, k) /*&&
     iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, k + 1)
     < iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_SIGNAL, k + 1) &&
     iAO(Symbol(), 0, k) > iAO(Symbol(), 0, k + 1)*/)
    {
     if (dLastAES!=0.7) OzFX_AES[k]=0.7;
     dLastAES=0.7;
    }
   if (/*iAC(Symbol(), 0, k) < 0 &&*/
     iAC(Symbol(), 0, k) < iAC(Symbol(), 0, k + 1) &&
     iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, k)
     < iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_SIGNAL, k) /*&&
     iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, k + 1)
     > iStochastic(Symbol(), 0, 5, 3, 3, MODE_SMA, 0, MODE_SIGNAL, k + 1) &&
     iAO(Symbol(), 0, k) < iAO(Symbol(), 0, k + 1)*/)
    {
     if (dLastAES!=-0.7) OzFX_AES[k]=-0.7;
     dLastAES=-0.7;
    }
   if (Show_AES_Signals==false) OzFX_AES[k]=0.0;
/*-------------------*/
/* SMA FILTER CODE */
/*-------------------*/
   Filter_SMA[k]=0;
   if (Close[k] > iMA(Symbol(), 0, SMA_Filter_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, k))
     Filter_SMA[k]=1;
   if (Close[k]<=iMA(Symbol(), 0, SMA_Filter_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, k))
     Filter_SMA[k]=-1;
   if (Show_SMA_Filter==false) Filter_SMA[k]=EMPTY_VALUE;
/*-------------------*/
/* RSI FILTER CODE */
/*-------------------*/
   Filter_RSI[k]=0;
   if (50 > iRSI(Symbol(), 0, RSI_Filter_Period, PRICE_CLOSE, k))
     Filter_RSI[k]=-1;
   if (50<=iRSI(Symbol(), 0, RSI_Filter_Period, PRICE_CLOSE, k))
     Filter_RSI[k]=1;
   if (Show_RSI_Filter==false) Filter_RSI[k]=EMPTY_VALUE;
   }
/*--------------*/
/* ALERT CODE */
/*--------------*/
/*
  if ((Alert_SMA_Filtered == false ||
   (Alert_SMA_Filtered == true && OzFX_Regular[0] == Filter_SMA[0]))
   &&
   (Alert_RSI_Filtered == false ||
   (Alert_RSI_Filtered == true && MathCeil(OzFX_AES[0]) == Filter_SMA[0])))
  {
   switch (Alert_Signal)
   {
     case 0:
      if (OzFX_Regular[0] != 0 && bAlertSounded == false)
      {
        if (Popup_Alerts_On == true)
         MessageBox("alert", "Trade Alert!!", MB_OK);
        if (Audio_Alerts_On == true)
         PlaySound("Alert.wav");
        if (EMail_Alerts_On == true)
         SendMail("Trade Alert!!", "alert");
        bAlertSounded = true;
      }
      else bAlertSounded = false;
      break;
     case 1:
      if (OzFX_Regular[0] != 0 && bAlertSounded == false)
      {
        if (Popup_Alerts_On == true)
         MessageBox("alert", "Trade Alert!!", MB_OK);
        if (Audio_Alerts_On == true)
         PlaySound("Alert.wav");
        if (EMail_Alerts_On == true)
         SendMail("Trade Alert!!", "alert");
        bAlertSounded = true;
      }
      else bAlertSounded = false;
      break;
   }
  }     
*/
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+